Disclaimer en E-mail disclaimer van TransformatiePad

Algemeen

Mijn naam is Mirjam Ros, enige eigenaar van Energetische Praktijk TransformatiePad. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 66520983. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

TransformatiePad is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel, juist en toegankelijk te houden. Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 Aansprakelijkheid

 Aan de inhoud van deze website en de diensten van TransformatiePad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

TransformatiePad streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

TransformatiePad aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.

Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, is TransformatiePad niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website op welke wijze dan ook worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

TransformatiePad is niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn of haar persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan alle teksten die op www.TransformatiePad.nl zijn of nog worden gepubliceerd kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om welke mentale, fysieke en emotionele ziekte of ongemak dan ook te behandelen of te voorkomen.

TransformatiePad geeft geen medisch advies.
Onderwerpen als starten of stoppen met medicatie of met welke medische behandeling dan ook, zijn altijd geheel voor verantwoordelijkheid van de cliënt en dienen ten allen tijde te gebeuren onder deskundige begeleiding van een bevoegd arts.

Disclaimer e-mail

TransformatiePad doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je de informatie afkomstig van TransformatiePad in e-mails volledig virusvrij ontvangt. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden – zelfs in gewijzigde vorm – is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van TransformatiePad en voorzien van bronvermelding. Acceptatie van de inhoud van e-mails brengt geen enkele verbintenis tot stand.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten, opmerkingen, verbeteringen of suggesties over deze disclaimer, mijn website of mijn diensten?

Dan kun je dit mailen naar: info@transformatiepad.nl