Privacy Verklaring TransformatiePad

Hier vind je de privacy verklaring van TransformatiePad. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door TransformatiePad.

Wie is TransformatiePad?

Mijn naam is Mirjam Ros, enige eigenaar van Energetische Praktijk TransformatiePad. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 66520983. 

TransformatiePad verwerkt persoonsgegevens op de manier die ik hieronder heb weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van mijn diensten kan ik naar de voor mij relevante persoonsgegevens vragen en verwerken. Ik vraag zelf naar je persoonsgegevens of jij verstrekt deze ongevraagd en altijd uit vrije wil.

Onder relevante persoonsgegevens versta ik je:

 • voornaam
 • achternaam
 • woon- of verblijfadres en plaats
 • (mobiele) telefoonnummer
 • e-mailadres

Ik verwerk en gebruik deze gegevens voor:

 • het opstarten, inleiden en verder begeleiden van jouw individuele sessie met mij
 • onderling verzenden van e-mailberichten
 • verzenden nieuwsbrief
 • onderling telefonisch contact
 • afhandelen en versturen van facturen
 • informeren over eventuele wijzigingen of aanvullingen van mijn diensten
 • inplannen, wijzigen en/of afzeggen van afspraken

 Als jij mijn website bezoekt hebben eigenaren/beheerders van

1) Google Analytics en

2)Websites voor Therapeuten toegang tot alle gegevens en dus ook toegang tot jouw IP-adres.

Hier worden ook cookies voor opgeslagen.  

Onder websitebezoekers versta ik natuurlijke personen.

Websites voor Therapeuten hosten mijn website www.transformatiepad.nl  en ook mijn e-mailadres info@transformatiepad.nl  Derhalve hebben zij ook toegang tot de inhoud van alle e-mailverkeer in hiervoor genoemd e-mailadres.

De manier waarop Websites voor Therapeuten omgaat met jouw en mijn gegevens is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De eigenaar/beheerder van Websites voor Therapeuten en ik als de als beheerder van TransformatiePad hebben beiden deze verwerkersovereenkomst ondertekend.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De formulieren die vanaf de website TransformatiePad worden verzonden en alle andere e-mails die binnenkomen op info@transformatiepad.nl of mirjamros1@gmail.com , worden vertrouwelijk door TransformatiePad behandeld.

Ik hecht veel waarde aan een goede bescherming van jouw persoonsgegevens en zal deze zelf niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren.