Betekenis en verschillen van de 3e, 4e en 5e dimensie.

Er zijn nog veel meer dimensies, maar hier bespreek ik de voor deze tijd meest relevante.

Alle verschillen vinden hun oorsprong in bewustzijn. Je ervaart het leven vanuit een hoger of lager perspectief. Daar waar je bewustzijn is, daar ben jij ook. In deze Nieuwe Tijd kun je je bewustzijn enorm verruimen, hetgeen inhoudt dat je verder gaat kijken dan dat wat je met je fysieke ogen kunt waarnemen.

Je kunt je bewustzijn verruimen met kennis uit boeken, opleidingen etc, en je kunt je bewustzijn verruimen door helemaal stil te vallen en naar binnen te keren. Als je dan je ogen sluit kun je leren kijken met je 3e niet fysieke oog. Dat “oog” is je pijnappelklier en bevindt zich in je hoofd ter hoogte van het midden je gewone ogen.

De eerste manier is beïnvloedbaar kijken en weten, de tweede manier is helder zien en helder weten. Op deze manier ga je ontdekken wat er zich achter de horizon nog meer bevindt. Dat kan pas op dit moment in deze specifieke tijd op aarde, omdat het bewustzijn van de mens pas nu zover geëvolueerd is dat we het kunnen begrijpen. Dat was eerder in de afgelopen 13.000 jaar niet mogelijk.

Waarom dat zo is en hoe dat allemaal is gekomen kun je lezen in mijn 1e blog via deze link:   https://transformatiepad.nl/transformatie/deze-transformatie-is-in-jou-en-in-de-hele-wereld-gaande/

Elke dimensie heeft een eigen specifieke trilling. En die trilling is meetbaar. Hoe hoger de dimensie, hoe hoger de trilling. Hoe hoger je bewustzijn, hoe hoger je trilling, des te meer dimensies je kunt waarnemen.

In een lage, trage en langzame trilling wordt alles materie (3e dimensie) Daar hoort ook de aarde en ons stoffelijk lichaam bij. In hogere trillingen, die veel sneller vibreren, is alles etherisch.

Leven in de (lagere) 3e dimensie betekent:

Hier heeft je hoofd/verstand het voor het zeggen. Het is een naar buiten gericht leven, lage trilling, traag, langzaam, onbewust je ding doen, je afgescheiden voelen van de rest, egocentrisch, leven in de dualiteit, hard en veel werken, wantrouwen, schuldig voelen, schaamte, slachtoffer/daderschap, denken dat je je lichaam bent, controle willen hebben over jezelf en liefst ook over anderen, jaloezie, afgunst, problemen, beperkingen, achteloosheid, lijden, begeerte, ijdelheid, lawaai, zwart-wit zien, hokjes denken, pesten, discrimineren, over alles een mening of oordeel hebben, eerst ik en dan de rest, roddelen, iemand anders willen veranderen, schreeuwen en strijden voor je gelijk, je omgeving en de aarde vervuilen, consumptief, competitie, intriges, overspel, liegen, emoties en drama, alles met de mantel der liefde bedekken, ziekten, verslavingen, misdaad, karma, afhankelijk voelen van anderen, zorgen hebben en je gedachten daarover niet kunnen loslaten, je leven zoveel mogelijk tevoren willen uitstippelen en veiligstellen, je eigen hachje verdedigen, geld en spullen vergaren en er aan gehecht zijn, alles doen om er maar bij te blijven horen, sabotage, dominantie, overal op reageren, op elk moment iets willen doén (zodat je niet hoeft te voélen), conflicten, angst, oorlogen, bang voor de dood maar ook voor het leven, zeker weten dat er na de dood niets meer is, lineair kijken dwz er is alleen maar verleden-heden-toekomst, maskers dragen, eerst zien en dan geloven (misschien), leven vanuit je verstand/hoofd/vanuit oude, aangeleerde vastgeroeste overtuigingen (van anderen), desnoods over lijken gaan om er zelf beter van te worden, alles bij het oude willen houden, je verstoppen, moeite hebben met vernieuwingen, géén verantwoordelijkheid nemen maar naar anderen wijzen (naar je verleden, naar je ouders, naar je vrienden, naar de regering enz), ik-ben-nu-eenmaal-zo-en-kan-er-niets-aan-doen mentaliteit, kritiek en oordelen hebben, een zogenaamd natuurtekort hebben en nog veel meer.

Dit is leven vanuit mannelijk perspectief en de afgelopen 13.000 jaar hebben we zo geleefd. Deze overwegend mannelijke overheersing noemt men leven in een Patriarchaat. Hier wordt het vrouwelijke component niet erkent of in ieder geval lager neergezet. Mannelijk en vrouwelijk werken niet samen en zijn dus in disbalans. Het mannelijke overheerst en voelt zich superieur aan het vrouwelijke. In deze dimensie overheerst dus de mannelijke energie en dat geldt voor alle landen en continenten. Het bestaat op de hele wereld maar er zijn landen waar dit extreem sterk aanwezig en waarneembaar is.

Dan nu de betekenis van de 4e dimensie, ook wel de brug of overgangsgebied genoemd. Of dimensie van licht en donker.

Hier ga je je spiritueel ontwikkelen. Velen komen hier onbewust in terecht. Maar als er bewustzijn op komt, rol je er een stuk soepeler doorheen. In deze dimensie dient zich alles aan wat je níet bent. Je neemt als het ware afscheid van eindeloos herhaalde “patroontjes-en-gewoontjes”. Het openen van je hart staat hier centraal. Hier ga je een verlangen voelen om te leven vanuit je hart. Je leert ook te vergeven en je interne problemen en blokkades zelf op te lossen, omdat je daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Al je onbegrepen angsten, blokkades, schaduwen, pijnlijke zaken en andere onprettige ballast komen hier naar de oppervlakte. Hier dient jouw karmische bagage zich aan en hier ga je doorvoelen wat eerder in dit leven en in andere levens niet doorvoeld, erkent of afgemaakt is. Je hebt die gevoelens daarover tot nu toe ingeslikt, binnengehouden en verstopt (om te overleven!) en dat zit nog steeds gecodeerd in je lichaam (lees aura) opgeslagen als gestolde energie en belemmert je bewust en onbewust om ten volle vrij, autonoom en gelukkig te leven. Het trekt als een rode draad door je leven als angst, stress, depressie, burn-out, onrust, verslaving, dominantie, onderwerping, overheersing, ziekte en andere lichamelijke en geestelijke ongemakken, emotionele paniek, ongelukkig zijn, slachtofferschap, schuld en schaamte. Het houd je klein en onder de duim. Het heeft je onbewust in z’n macht, onder controle en het heeft een naam: ego ofwel je persoonlijke ik-je. Je 3d ego is verzot op deze lage trilling en kan alleen dààr in leven blijven. Je persoonlijke ik-je in 3d houdt beslist niet van verandering en zal er dan ook alles (onbewust) aan doen het oude leven vast te houden. Ook als dat leven minder leuk en zelfs onprettig is.

Dus je wordt in het begin behoorlijk uitgedaagd en heen en weer geslingerd tussen vooral de 3e en de 4e dimensie. Totdat je het door hebt. Totdat je het begrijpt. Totdat je snapt wat je aan het doen bent. En dan kan het feest van transformatie, verandering en vernieuwing beginnen. Tis niet dat dan alle ongemakken als bij toverslag verdwenen zijn, maar je voelt innerlijk toch een soort ruimte, een leegte, waarin je in staat bent een nieuw besluit te nemen. Het gaat hier vooral om een innerlijk opstaan, een heuse ommekeer, een 180 graden draaimoment. Want waar onverwerkte emoties er mogen zijn, doorvoeld en losgelaten mogen worden, komen er licht, ruimte en innerlijke rust voor in de plaats. Dat is een universele wet. En in dit geval komt dat licht, die ruimte, die energie, uit de 5e dimensie. Je hebt daar plaats voor gemaakt in je lichaam en geest. Dat is voelbaar voor jou en zichtbaar voor je omgeving. En dat is de bedoeling, want dit is evolutie. En zo bewegen we met zijn allen vooruit op het evolutiepad, op weg naar een nieuwe mens, een nieuwe manier van leven en samenwerken op een nieuwe aarde. Op weg naar wie we ooit eerder in een ver, heel ver verleden al zijn geweest. Leven vanuit een hoger niveau, een hoger perspectief, een nieuwe aanvliegroute, ofwel vanuit het veel ruimere en lichte bewustzijn van de 5e dimensie!

Omdat je bewustzijn groeit en groeit en steeds lichter en lichter wordt, ga het hier tot je doordringen dat we allemaal één zijn. Dat we a-l-l-e-m-a-a-l- uit dezelfde bron komen. Dat we allemaal gelijk zijn! Die kennis die in je DNA ligt opgeslagen, valt steeds meer vrij. Je honger naar meer kennis en het verlangen om contact te hebben met hogere werelden in het universum wordt ook groter. Echter, weet dat je ten allen tijden een keuze hebt om je kennis te vergroten of om in de dualiteit van de 3e dimensie te blijven hangen. 

Leven in de (hogere) 5e dimensie betekent:

Hier heeft je hart de leiding, directe manifestatie en creatie via gedachten, liefde overheerst, hoge en snelle trilling, Meesterschap, bewust leven, samenwerken, (voor)voelen, leven in het nu, niets is toeval, synchroniciteit, spiritualiteit, je herinnert je je oorsprong, je herinnert je wie je écht bent en wat je hier komt doen, intuïtief, hoog empathisch vermogen, gelijkheid, bewust creëren door keuzes te maken, leven met eenheidsgevoel, weten dat de dood niet bestaat, (zelf)vertrouwen hebben, gelukkig zijn, je ware natuur leven, in de natuur willen zijn, de aarde en alles wat erop leeft eren en respecteren, waarheid spreken, moeiteloosheid, onthechting van materialen en mensen, vrede en overvloed voor iedereen, volledige autonomie ofwel zeggenschap over je leven, authenticiteit, transparantie, vernieuwing, eerlijkheid, integriteit, in en met de flow leven, eigenliefde, meditatie en taal van stilte kennen en ervaren, vrede, liefde, dankbaarheid, helderziendheid, helder weten/horen/voelen, je over kunnen geven aan dat wat zich aandient en weten dat alles met alles verbonden is en dat alles gebeurd met een reden. Je bent je leven/het leven meester geworden, problemen zijn uitdagingen, leven vanuit je hart, je voelt compassie en liefde voor jezelf, voor het leven en voor iedereen.

Je gelooft het en dus zie je het, je hebt geen oordeel over anderen of over de keuzes van anderen, laat iedereen in hun waarde, je wéét dat elke ziel zijn eigen weg heeft te gaan, emoties zijn er nog steeds maar ze overvallen je niet meer en halen je niet uit je centrum/je kracht, je reist via je eigen “binnenpad” door de kosmos en luistert naar wat andere hooggeëvolueerde zielen je te vertellen hebben, je bent integer en invoelend, je begrijpt dat jijzelf alles in je leven creëert en daar dus ook verantwoordelijk voor bent. Je doet niet meer wat anderen willen dat jij doet en je gedraagt je ook niet meer zoals anderen willen dat je je gedraagt, je houdt niets meer overeind, je bent gewoon jezelf, vloeiend, benaderbaar, warm, ontspannen en spontaan, je wéét en voelt je verbonden met iets hogers, met iets dat groter voelt dan jij/met je ziel/je Hogere Zelf/met een Hoger of Goddelijk Plan, ook wel Blauwdruk of Blueprint genoemd, etc. Dit is leven vanuit overwegend vrouwelijk perspectief en heet Matriarchaat. In deze dimensie wordt het mannelijk component volledig erkent en gelijkgesteld met het vrouwelijke. Mannelijk en vrouwelijk zijn in balans en werken samen. Hart, hoofd en buik zijn verbonden. Zo leefden we ooit in eerdere tijdperken. En in specifiek deze tijd zijn we in staat ons dat weer te herinneren. 

In iedere Adam zit een Eva, in iedere Eva zit een Adam. Ofwel in iedere man zit een vrouw, in iedere vrouw zit een man. We hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke eigenschappen en kenmerken. Het gaat er in deze tijd om, het mannelijke en vrouwelijke in jezelf, het Yin en het Yang, het zwart en het wit, te zuiveren en in balans te brengen. Zodat ze intern, in jou, kunnen samenwerken. Zodat wij allemaal kunnen samenwerken

Mannelijke energie is begrensde naar buiten gerichte focus, gebaseerd op verstand, logica en handelen. Vrouwelijke energie is de onbegrensde energie van “Thuis”, van de Bron, vloeiend en verbindend. Mannelijke energie is DOEN, vrouwelijke energie is ZIJN. Als mannelijke en vrouwelijke energie samenwerken kom je in balans. 

Waar ben jij en waar wil je zijn? De mens is uitgerust met een vrije wil. Er rust geen oordeel op waar jij wilt of wenst te zijn. De vrije wil is heilig! Je kunt kiezen. Op elk moment. Bewust of onbewust. Het is niet goed of fout. Het is gewoon een keuze. Niets meer en niets minder.

Maar je kunt wél worden verrast door een uitnodiging van het leven zelf om een een hele nieuwe wending te maken en het letterlijk en figuurlijk hogerop te gaan zoeken.

Geschreven door Mirjam Ros, Energetische Praktijk TransformatiePad

Heb jij een andere visie op de onderwerpen van mijn blogs? Neem dan mee wat voor jou werkt en laat de rest bij mij.