Bezoek zelf eens een buitenaardse wereld!

Droom jij maar lekker verder” hoor ik soms licht ironisch. En die woorden raken letterlijk de waarheid!

Want iedereen, werkelijk iedereen, stijgt ‘s nachts op naar de droomdimensies of droomsferen, maar het overgrote deel van de mensheid beseft dit niet en ervaart dit al helemaal niet. Ze slapen gewoon en worden weer wakker zonder zich te beseffen of te herinneren wat er die nacht is gebeurd en waar ze zijn geweest. Ze staan op, halen adem, doen hun ding, vallen in hun “gewoontjes en patroontjes” en dat is het wel.  

Dit is leven met een begrensd bewustzijn: denken dat er niets meer is dan dat wat je kunt zien en kunt aanraken. Niets meer dan dat wat je hebt geleerd van je ouders, je familie, je vrienden, je onderwijs, al je vervolgopleidingen, je collega’s, wat je leest in kranten en tijdschriften, wat je krijgt voorgeschoteld op tv etc.
Maar waar de slaap écht voor is uitgevonden en wat dit voor jou persoonlijk betekent, is nog geen dagelijkse kost voor het overgrote deel van de mensheid en maakt vooralsnog ook geen deel uit van je bewustzijn in je nachtelijk leven.
Want het pad naar je ware zelf, de zoektocht naar wie je écht bent, verloopt via je binnenkant en in het begin voor een groot deel via je dromen (en later via meditaties). De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl G. Jung (1875-1961) had dat in zijn tijd al ontdekt maar durfde daar aanvankelijk niet openlijk over te spreken. Pas op hoge leeftijd stemde hij toe een biografie (Herinneringen, dromen en gedachten) te laten schrijven waarin hij uitgebreid over deze weg van zelfontdekking vertelt. Hij noemde deze weg het individuatie-proces. Overigens waren heel veel meer bekende grootheden uit de geschiedenis zich hiervan volledig bewust en werkten daar ook mee, maar was het, gezien de tijdsgeest niet mogelijk daar openlijk over te spreken. 

De verbinding met andere (hogere ongeziene) werelden gebeurt in het begin vaak (onbewust) ’s nachts, omdat dan je mentale deel als het ware is uitgeschakeld. Je bent in je slaap veel ontvankelijker voor deze informatie omdat je persoonlijkheid zich er niet mee bemoeit.  

De betekenis van het begrip slaap in ons huidige leven met een beperkt bewustzijn (3e dimensie) is voornamelijk het rusten, verwerken en herstellen van lichaam en geest. En dat is zeker waar! (In mijn 2e blog vertel ik overigens uitvoerig over de verschillende dimensies die er nu toe doen en hun betekenis). 
In een ruimer en onbegrensd bewustzijn (vanaf 4e dimensie) ga je inzien en begrijpen dat slapen ook bedoelt is om letterlijk stil te vallen op alle fronten, zodat je ziel contact kan maken met de droomsferen, met andere werkelijkheden en dimensies. 
Je bent namelijk níet je lichaam, maar je bent een ziel die héél bewust tijdelijk ín een lichaam is gaan wonen. En je kunt deze tijdelijke behuizing min of meer verlaten.
Je zielsdeel tracht via dromen aan jou bewust te maken waar je scheef loopt, waar je de in- of uitgang kunt vinden van mentale en fysieke ongemakken en nog veel meer. Via nachtdromen wordt dat waar je je nog niet bewust van bent, naar je dagbewustzijn getakeld. Zodat je jezelf, de wereld om je heen en jouw plaats daarin beter kunt gaan begrijpen. Dromen geven ook zicht en inzicht op je eigen pijnstukken en onverwerkt traumaleed. Via metaforische droombeelden word je je hiervan op het juiste moment bewust gemaakt, zodat het in je gevoel gaat leven en jij dat kunt gaan uitzoeken en begrijpen en kunt gaan helen en transformeren.

Het volgende hebben we allemaal wel eens meegemaakt: je ligt in je bed en vlak voordat je helemaal in slaap valt heb je nog even een vaag besef dat je je ergens op het randje van waken-slapen bevindt. Dan plotseling voel je een soort “schok” door je heen gaan en lijkt het héél even alsof je uit je bed valt. Dit is echter precies het moment waarop je ziel weer terug “ploft” in je lichaam, nadat het je lichaam al had verlaten om op te stijgen naar de droomsferen. 

Dromen tijdens de slaap is (meestal) onbewust wandelen in het universum. Dit heet astraal reizen.
Mediteren is hetzelfde als dromen, maar nu doe je het volledig wakker en bewust.
Tijdens slaap onbewust of tijdens meditatie bewust, “reis” je naar andere werelden en dimensies. Je kunt je gidsen en (zielen)familie in de sterren en andere (buitenaardse) volkeren daar ontmoeten en luisteren naar de wijsheid die zij jou te vertellen hebben. Je haalt daar bepaalde hartskwaliteiten op zoals bijvoorbeeld “moed” of “kracht” of “inzicht” om een belangrijke keuze of beslissing te maken. Maar ook word je je bewust gemaakt van zaken die in je leven minder goed of prettig lopen. Ook je minder leuke kanten worden belicht en het is aan jou om daar iets mee te doen of niet. 
Je bezoekt lichtsteden of Christal Citys in hogere werelden met hun verlichte spirituele leiders en nog veel en veel meer. Dit is dé manier om je te herinneren wie je écht bent, waar je vandaan komt en wat je hier komt doen. 

De vraag is niet of jij die dit leest dit wel of niet ook mee maakt, de vraag is of jij luistert. De vraag is of jij stil kunt vallen, wakend of slapend en de ruis van de lijn kunt halen, zodat er ruimte komt om innerlijk helder te horen, te zien, te weten en te voelen. Zodat je werkelijk voelbaar contact kunt gaan maken met je ziel. Met “ruis” bedoel ik je angsten, negativiteit, karmische ballast, ontkrachtende en stagneren mentale en emotionele patronen etc.

De ruimte om je heen is namelijk niet leeg, maar zit barstensvol energie, kennis, wijsheid, informatie en andere zielen. En op je innerlijke spirituele weg kunnen die ongeziene werelden (bewustzijnsvelden) open gaan en bereik je diepere lagen van je bewustzijn.

Door werkelijk stil te vallen en je bewustzijn naar binnen te trekken ga je bijzondere dingen ervaren. Je maakt zo kennis met je spirituele lichaam, een deel van jou waar je je wellicht totaal nog niet bewust van bent. Overigens heeft ieder mens vier lichamen, waarvan alleen de eerste met het blote oog te zien is, te weten: fysiek lichaam, emotioneel lichaam, mentaal lichaam en spiritueel lichaam. 
Door heel bewust diep naar binnen in jezelf te keren, kun je dan de taal van de stilte horen en leren.
Een ervaring die je innerlijke en uiterlijke belevingswereld voorgoed zal veranderen.

Door deze ruimte, deze stilte in jezelf te betreden, ga je je eigen innerlijke inwijdingspad op. Dit pad is in iedereen latent aanwezig en wacht om open te gaan en belopen te worden.
Een weg van wonderen en verwonderen, van aaaahh’s en ooohh’s, van intens gevoelde liefde, vrede, vreugde en geluk, maar ook van diepgevoelde pijn en tranen, van wrijving en fysiek en mentaal ongemak. Echter eenmaal daadwerkelijk voet gezet op dit innerlijke pad, wil je niets anders meer dan er naartoe terugkeren en het verder volgen. Omdat het gekoppeld is aan een intrinsiek wéten dat het je brengt waar je moet zijn, dat het je terug leidt naar je oorsprong, naar je oorspronkelijke licht, naar de Bron, naar dat waar jij en ik, wij allemaal, vandaan gekomen zijn en ook weer (via de lichamelijke dood) naar terug zullen keren.

Je menselijke lichamelijke Zelf leeft in de 3e dimensie, de wereld op aarde waar je nu bent. Maar je hebt ook een spiritueellichaam of lichtlichaam, dat tot je aura behoort. En via dat lichtlichaam bereik je de andere werelden of dimensies.  
Dit lichtlichaam is onlosmakelijk met jou aardse lichaam verbonden, maar dat ben je vergeten. De herinneringen aan je eigen lichtlichaam zijn gewist uit je geheugen nadat dat je hier op aarde werd geboren. Met een hogere en grotere bedoeling, dat wel, maar dat laat nu ik even voor wat het is. Totdat het licht innerlijk weer aangaat en jij je begint te herinneren wie je werkelijk bent.

Tijdens de slaap heeft je ziel de regie over je lichaam en bewustzijn in handen…….in ontwaakte toestand heb jijzelf het stuur weer over genomen. 

Alles wat in dit blog is beschreven deel ik uit eigen ervaring, uit de eerste hand dus. Om het begrijpelijk te maken heb ik het bewust zo eenvoudig mogelijk uitgelegd.
Ik kan je nog veel meer leren en vertellen over deze droomdimensies en hoe je dromen en hun betekenis tot een vast gegeven en kompas in je dagelijks leven kunt inzetten en gebruiken. Maar het begint met bewustzijn, met het in je bewustzijn brengen van deze woorden en wat de energie van deze woorden met jou doet.
In dit blog laat ik het hierbij. In de nabije toekomst zal ik droomworkshops organiseren waar je je nieuwsgierigheid verder kunt voeden en je kunt leren wat ik al heb opgehaald en geïntegreerd.

Geschreven door Mirjam Ros, Energetische praktijk TransformatiePad

Heb jij een andere visie op de onderwerpen van mijn blogs? Neem dan mee wat voor jou werkt en laat de rest bij mij.