Niet eerder stond ik zóooo stil bij een innerlijke gehoorde boodschap van mijn ziel. De boodschap luidde:

“Kom erachter wat jouw letters zijn, voordat de code brak.”

Die woorden kwamen binnen zeg. Ik hoorde deze niet mis te verstane en indringende boodschap op 2 mei 2019 en had in eerste instantie geen idee wat het betekende, laat staan welke of waar ik die letters moest zoeken. Rond 20-21 juli 2019 ontving ik het magische antwoord dmv aanwijzingen en inzichten. Ik ga het hier met jullie, lezers en volgers, delen.

Omdat je je aangetrokken voelt tot deze tekst ga ik er vanuit dat je al “wakker danwel net ontwaakt” in deze nog veelal “slapende” wereld rondloopt en in contact staat met ascensie- en bewustzijnsprocessen. Je begrijpt dan al dat alles energie is, dat toeval niet bestaat, en dat alles met alles verbonden is.

Vanuit die grondtoon schrijf ik dit blog.

Het is van belang dat ik vooraf kort wat algemene informatie geef.

Woorden zijn ook dragers van energie.

Elke letter en elk woord heeft een bepaalde frequentie die als energetische trilling de wereld wordt ingebracht. Dit geldt voor zowel geschreven als gesproken communicatie, en zelfs voor je stille gedachten. Van belang is hier ook de toon(hoogte) waarop woorden worden uitgesproken, maar ook hoe jij als persoonlijkheid gesproken teksten ontvangt, geschreven of gedrukte woorden met je brein leest, filtert en interpreteert. Elke letter, elk woord, heeft een unieke kleur en klank, timbre en toonhoogte. Je kunt dat codering noemen.

Alles wat je hoort of leest, komt als energie binnen in jouw (mentale en emotionele) systeem en je fysieke lichaam geeft daar een reactie op. Je kunt je door bepaalde woorden bijvoorbeeld blij, boos, beledigd of verward voelen, terwijl een ander op hetzelfde item neutraal of evenwichtig reageert.

De energetische waarde van je naam

Je naam heb je niet bij toeval gekregen. In de letters van je naam zit een zogenaamde frequentie-codering die dat wat jij te doen hebt in dit leven op aarde zal bevestigen, ondersteunen en bekrachtigen. Je aanvaardt van tevoren bij elke incarnatie of geboorte een levensopdracht, een taak, een missie, die gecodeerd zit opgeslagen in je blauwdruk, maar ook in de vibratie van de letters van je naam. Je kunt op energetisch niveau die twee dingen niet los van elkaar zien.

Een blauwdruk is jouw Hogere Plan, jouw zielsplan, in relatie tot het Grotere Plaatje, de reden waarom jij specifiek nu in deze tijd op aarde bent geboren, in dit specifieke land en gezin, met specifiek deze eigenschappen, kenmerken en met specifiek déze naam.

Je naam geeft je via inschrijving bij de Burgerlijke stand bestaansrecht in de materiele wereld en zal gedurende de jaren dat jij hier in een lichaam op aarde functioneert, als een rode draad door je systeem en je leef- en werkomgeving vibreren. Je naam staat op alle officiële documenten en waardepapieren en je eerste officiële document is je geboorte-akte.

Je spreekt het zelf ontelbare keren uit, en evenzovele malen tik of schrijf  je het op schermen en papieren. En ook door anderen wordt je naam genoemd en geschreven. Je naam is je aanroeping. Je weet dat het om jou gaat. Je naam die je bij je geboorte van je ouders hebt mee gekregen, draag je letterlijk en figuurlijk altijd bij je. Het is onlosmakelijk verbonden met jouw wezen, met wie jij bent.

Het is zogezegd jouw unieke frequentie en draagt jouw unieke code gedurende al je groei- en bewustzijnsprocessen als mens op aarde. Omdat je over een vrije wil beschikt, bepaal jij als individu overigens zelf hoe je met deze codering omgaat.

Wakkere mensen gaan hier bewust mee om, kiezen ook bewust en voelen een intrinsieke verantwoordelijkheid voor hun levensopdracht of missie. Door die bewustwording wordt je blauwdruk geactiveerd. De slapende mens begrijpt de hier aangeboden informatie vaak nog niet.

Het gaat dus specifiek om de koppeling van je naam met je blauwdruk.

En precies hier schakel ik over naar mijn eigen naam en eigen blauwdruk en de vrijgevallen informatie hierover.

Al vroeg in dit leven wist ik dat ik “later” een eigen (energetische) praktijk zou realiseren.

Dat gegeven werd eind 2018 werkelijkheid. Ik sta als zelfstandig ondernemer van mijn energetische praktijk TransformatiePad ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met mijn gebruikelijke naam Mirjam Ros.

De achternaam Ros heb ik moeiteloos aangenomen en aanvaard toen ik in 2004 trouwde met Henny Ros. De naam Mirjam met de driepoot letter “m” aan het eind heb ik ergens in mijn tienerjaren om vage redenen zelf bedacht. Dit is namelijk níet mijn oorspronkelijke naam!

In de interactie met cliënten in de praktijk voelde ik innerlijk mijn energetisch potentieel groeien en toenemen.

De weg naar mijn praktijk is door menigeen al gevonden, maar toen bovenstaande vraag van hogerhand binnenkwam, was ik juist op een punt dat mijn innerlijke groei maar mondjesmaat vooruit ging. Althans zo ervoer ik dat.

Ik ben dankbaar en blij dat ik mijn heldere gaven en talenten tijdens sessies in de praktijk mag gebruiken en inzetten, maar ik voelde onderhuids dat er nog meer potentie lag te sluimeren. En dat kreeg ik maar niet boven water. Ik sprak het wel uit, mediteerde er over, maar kon er steeds niet de vinger op leggen.

In mijn heldere zien, horen en voelen, in dromen en in visioenen, kreeg ik hiervoor keer op keer de nodige aanwijzingen en puzzelstukken aangereikt. Ik bleef voelen en zoeken, luisterde naar mijn hart om de juiste weg hierin te (blijven) bewandelen.

Ik vroeg tussendoor aan mijn ziel of ik niet gewoon kon stoppen met zoeken. Het antwoord was duidelijk:

“Vind het antwoord op de vraag. Het antwoord geeft je je inzicht en je licht. En dan verder.”

En ruim 2,5 maand verder vielen in een wonderlijk ogenblik eindelijk alle puzzelstukken op de juiste plek en vormde zich het antwoord in mij:

Mijn praktijk en volledig bijbehorend potentieel liggen gecodeerd opgeslagen in mijn oorspronkelijke naam en die naam is:

Mirjan Glandorf

De naam Mirjan hebben mijn vader en moeder mij bij mijn geboorte gegeven, gevolgd door de namen Maria Johanna die ik later bij het Heilig Doopsel mocht ontvangen.

Mirjan geschreven dus met de tweepoot letter “n” aan het eind gevolgd door de achternaam van mijn vader Joost Glandorf.

Wow! Wat ontvang ik hier een mega-magisch inzicht! Door op eigen initiatief in jeugdige onwetendheid één letter in mijn voornaam te veranderen en vanzelfsprekend bij het huwelijk de achternaam van mijn echtgenoot aan te nemen, verbrak ik onbewust de codes die behoren bij mijn wérkelijke naam en potentieel. Frequentie-codes die intrinsiek gekoppeld zijn aan mijn missie en taak in dit leven. Met de naam Ros mengde ik onbewust een niet-eigen frequentie in mijn energetisch systeem.

Het grappige is……..in de praktijk werk ik ook met je naam!

Voor een eerste ontmoeting met jou in mijn praktijk, hoef ik niets anders te weten dan je naam. Vervolgens stem ik mij af op de frequentie van deze naam en stroomt er energetisch informatie naar mij toe. Unieke en specifieke informatie alleen bestemd voor jou. Er wordt mij getoond waar jij op dit moment in zit en waar de kern van je huidige geestelijke en fysieke ongemakken te vinden is. En daar gaan we dan samen mee aan de slag.

Waarom weet ik dit nu pas

Ik noemde het eerst een blinde vlek. Maar ik heb het ook innerlijk gevraagd en het komt er op neer dat ik er nu pas aan toe ben om dat potentieel te openen en te dragen. Pas nu kunnen de volledige coderingen die mijn geboortenaam dragen worden ontsloten en mag de daaraan verbonden informatie vrijvallen.

Hoe nu verder?

De letters van mijn  naam in dit leven zijn dus: Mirjan Glandorf.

Vanaf nu erken ik mijn échte naam en eigen ik mij die weer toe. Deze letters horen bij mijn wezen als mens en zijn de perfecte aansluiting op mijn persoonlijke blauwdruk en mijn verbinding met alle andere werelden. Uiteraard zullen veel mensen mij nu nog alleen kennen en noemen bij mijn oude naam en dat is helemaal oké.

Het gaat hier in eerste instantie om een essentiële energetische verschuiving, waardoor de verbinding en resonantie van mijn oorspronkelijke naam weer in lijn komt met mijn blauwdruk. Deze wijziging zal dus z’n weerslag hebben op mijn ontwikkeling als individueel mens, als energetisch therapeut en op de praktijk.

Het voelt fantastisch, als een soort wedergeboorte, al moet ik zelf ook best weer even wennen aan mijn ware oorspronkelijke letters.

Het belang van het voeren en benoemen van je oorspronkelijke naam is dus essentieel en van waardevol belang in de wereld van energie. Het draagt jouw unieke energetische frequentie codering en is je verbinding met alles. Met alles hier beneden en met alles boven. Innerlijk en uiterlijk.

Deze naamswijziging zal oa worden doorgevoerd op de profielen van fb, Instagram, de website, KvK, visitekaartjes, blogartikelen en andere relevanties.

Dank voor het lezen en je belangstelling.

Geschreven door Mirjan Glandorf, hsp-er met ontwikkelde heldere gaven en praktiserend in eigen Praktijk TransformatiePad.

Heb jij een andere visie op de onderwerpen van mijn blogs? Neem dan mee wat voor jou werkt en laat de rest bij mij.