Welke transformatie is er gaande in jou en in de hele wereld?

In mijn praktijk ontvang ik veel (hoog)gevoelige en intuïtieve mensen die heel veel voelen/zien/horen maar het overzicht niet hebben of de weg niet meer zien in wat er in deze tijd precies gaande is in zichzelf en in de wereld. Ze voelen mentale en fysieke verwarring en ontsporing en vragen om verheldering, om uitleg en vooral om een eenvoudige uitleg. Daarom is dit het onderwerp van mijn eerste blog. Hieronder volgt in heldere bewoordingen een uiteenzetting: 

“Er is een megastap in de menselijke evolutie gaande. In ons bewustzijn vinden hele grote veranderingen plaats en dat brengt een behoorlijke dosis innerlijke onrust met zich mee. We gaan allemaal ontdekken dat we in ons lichaam iets goddelijks met ons meedragen………….de verborgen kracht van ons Hoger Zelf. Als je dat ontdekt hebt, verandert je leven en levenshouding ten aanzien van alles radicaal en fundamenteel.

Zie het als een rigoereuze verbouwing van je huis, terwijl je erin blijft wonen. 

We verschuiven van Vissen- naar Watermantijdperk. 

We klimmen allemaal op naar een ruimer en hoger bewustzijn. Iedereen wordt wakker geschud uit de illusie dat je slechts je lichaam, je wil en je ego (je persoonlijke ik-je) bent. Het is het ontdekken dat je níet bent wie je tot nu toe dacht te zijn. Je bent namelijk veel en veel meer, maar dat word je doorgaans door niemand verteld. Want je gebruikt slechts de helft van wie je nu bent, namelijk alleen datgene wat je daadwerkelijk kunt zien, voelen en horen. De andere helft, die onzichtbaar maar uitermate subliem op de achtergrond van je leven werkzaam is, ben je “vergeten”, kwijt, verloren. De verbinding daarmee is verbroken. Maar er is nu een procesmatige overgangsreis gaande van lagere energieën naar hogere trillingen en frequenties, van donker naar licht, van negatief naar positief. Noem het een wedergeboorte met geboortepijnen, waarin door herinnering een innerlijke herprogrammering plaatsvindt. Waarin oude cellen vervangen worden door nieuwe. Een opwaardering en uitbreiding op alle fronten en alle lagen. Het is het openen en bezielen van je derde oog of pijnappelklier, dat in directe verbinding staat met de kosmos en dat je bewustzijn verruimt en vernieuwt. Het is een transformatie, een verandering van binnenuit, die leidt naar volledige verbinding met een deel van jou dat (nog) níet in je lichaam zit genaamd je Hogere Zelf, ook wel Bron, Thuis, Zielsdeel, God of Oorsprong genoemd. Zoals de vlinder al in de rups zit, zit dat hoger bewustzijn, dat Meesterschap, al in jou. Je hoeft het je alleen maar te herinneren, wakker te maken, zodat het licht inwendig door kan breken en jij kunt zijn wie je écht bent en altijd al bent geweest. Een reis dus, aan je eigen binnenkant, van wie je denkt te (moeten) zijn, naar wie je werkelijk bent. Dit proces heet ascensie.”

Waarom vindt ascensie juist of pas nu plaats?

Dat komt omdat het bewustzijn van de mens er pas nu aan toe is om het te bevatten en te begrijpen. Ons brein en bewustzijn zijn nu zover geëvolueerd dat we in staat zijn om ons daadwerkelijk meer te herinneren en de kosmische informatie kunnen we nu ook ontvangen en integreren. Eerder was dat niet mogelijk.

Lees rustig verder en laat de betekenis en energie van onderstaand proza bij je binnenkomen.

Ascensie betekent letterlijk opstijging of opklimming. Ascenderen betekent dus omhoog gaan. Het gaat hier om het opklimmen in bewustzijn, het omhoog ontwikkelen van je geest. Je begrijpt dan steeds meer van de kosmos, van het universum en van alle andere werelden en dimensies buiten de aarde en van jouw plaats daarin. Je gaat je herinneren wie je écht bent, waar je vandaan komt en wat je hier komt doen. Er vindt een enorme verschuiving in je bewustzijn plaats. Je bewustzijn van alles transformeert, vernieuwt en verruimt. Je gaat alles vanuit een geheel andere perceptie waarnemen en begrijpen. Transformatie is niet zomaar een beweging. Het zet alles op z’n kop van wie je tot nu toe dacht te zijn.

Tijdens deze ascensie maakt iedereen een mega transformatie en verruiming in bewustzijn door. Een verandering naar iets geheel nieuws. Alles wat bezield is, zoals elk mens, elk dier en de aarde zelf, wil zich van nature hoger ontwikkelen. Dat heet evolutie. We kunnen niet anders, dat zit ingebakken in ons DNA. Dus het bewustzijn van de aarde ontwikkelt zich omhoog en het bewustzijn van elk mens ook. We ascenderen in deze tijd van de lagere verdichte 3e dimensie naar de hogere en lichtere 5e dimensie. De 4e dimensie is de brug of overgangsdimensie. Hier laat je alles los wat je níet bent. Je angsten bijvoorbeeld, je woede, je agressie en andere negatieve blokkeringen, die je beletten om ten volle te openen en te leven. Je oude vertrouwde realiteit wordt opengebroken door het integreren van nieuwe op eenheid gebaseerde gedachten, ervaringen, waarnemingen en overtuigingen.

Om op te stijgen/op te klimmen moet je dus ergens “beneden” zijn. Door omstandigheden vallen we als mensheid zo nu en dan in bewustzijn omlaag. We vallen dan naar beneden. En met dat vallen naar beneden worden al je herinneringen aan waar je vandaan kwam gewist of “versluierd”. Je herinnert je dus ook niet meer dat je “viel”. De laatste keer dat de gehele mensheid viel was ongeveer 13.000 jaar geleden aan het einde van het Atlantis tijdperk. We zijn toen van een heel hoog bewustzijnsniveau naar de veel lagere 3e dimensie gevallen en dat is waar we nu (nog) zijn. Je valt niet letterlijk met je lichaam naar beneden, maar met je bewustzijn, met je geest. De toegang tot hogere kennis wordt dan geblokkeerd of versluierd. In Atlantis (en ook in Lemurië) was de mensheid hoog geëvolueerd (veel verder dan waar we nu zijn), leefden we in een hogere dimensie en kon iedereen moeiteloos naar andere planeten, werelden, andere volkeren en dimensies “reizen”. We wisten precies hoe we dat moesten doen. Er waren geen “grenzen” (geen sluiers), alle dimensies waren met elkaar verbonden. Maar met de val van Atlantis vielen de aarde, de mensen, de dieren en ander leven in bewustzijn omlaag en werden alle toegangspoorten/doorgangen naar andere werelden en dimensies gesloten ofwel versluierd. Je kunt er dan niet meer bij komen. Dit gebeurde om totale vernietiging van mens en aarde te voorkomen. Door ego-omstandigheden had de mens namelijk zijn kracht en macht misbruikt en daardoor zijn we “gevallen”. En onze persoonlijke trilling werd ook een stuk lager, aangepast aan de dimensie waar ons bewustzijn nu is.

Elke dimensie, elk mens en elk dier heeft namelijk een eigen specifieke trilling of frequentie. De wetenschappelijke benaming van de trilling van de aarde heet de Schumannresonantie. Het wordt ook wel de hartslag van de aarde genoemd. Die is lange tijd in 3e dimensie rond de 7.8 geweest maar het versnelt enorm en is nu al veel en veel hoger. Op 31 januari 2017 was dat 36+ en blijft maar toenemen. In oktober 2018 is een getal van rond de 40 gemeten. Overigens kun je dit zelf op internet opzoeken. De wetenschap is van deze resonantie op de hoogte en onderzoekt de veranderingen voortdurend. Als persoon word je hoe dan ook flink geraakt door deze frequentieverhogingen. Allerlei innerlijke emotionele verborgen processen kunnen worden aangeraakt en opgestart.  Als dit onbewust en onbegrepen is, kom je vaak in heftige emotionele en fysieke chaos terecht. Maar als er bewustzijn op komt kun je besluiten met deze trilling mee te gaan en ga je je spiritueel ontwikkelen.  

De aarde en alles wat erop leeft is in aanloop al een tijdje bezig met deze transformatie, met als hoogtepunt de daadwerkelijke omkering van het oude naar het nieuwe op 21 december 2012. Dit proces wordt ook wel De Shift genoemd. De voorbereidingen hiervoor zijn dus al vele decennia eerder begonnen. Het is een verandering van tijdperk, van kosmische cyclus, van Vissentijdperk naar Watermantijdperk. Het wordt ook wel de overgang van materietijdperk naar intuïtietijdperk genoemd. Doordat we gaan ontdekken wat bewustzijn precies is, komen we achter de grote wetten van het leven zoals de wet van karma, de wet van reïncarnatie en de wet van aantrekking. De trilling van de aarde is dus aan de verhogen en de mensheid is bezig om daar ook te komen, daar in mee te gaan. Wereldwijd gaan als eerste de alleroudste zielen over de brug van de 4e dimensie naar de 5e dimensie.

Die hele oude zielen, die we ook wel de hooggevoeligen, nieuwetijdskinderen, indigo’s, sterrenkinderen etc noemen, komen op een punt in hun leven dat ze zich spiritueel willen ontwikkelen. Ze willen niet anders, er is iets van binnen bij hen aangeraakt. Dat “iets” heet essentie, ofwel ze ervaren de energie van “thuis”, de energie van hun oorsprong, van de bron. Ze willen weten wie ze ten diepste zijn. Ze zoeken en vinden antwoorden op levensvragen, treden hun eigen pijnstukken en onvolkomenheden tegemoet, gaan op zoek naar de ontbrekende kennis in hun geheugen, zijn of worden helderziend, helderhorend etc. Ze vinden de weg, hun eigen specifieke en unieke weg. Ze vinden aansluiting op een innerlijk stem, de stem van je Hoger Zelf, hun eigen innerlijke leiding en adviseur. Er wordt hen van binnenuit vertelt wie ze zijn en wat ze hier komen doen. Dat hebben ze zichzelf eigen gemaakt door naar binnen te keren, door stil te worden (meditatie) en op zoek te gaan naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik, wat kom ik hier doen, waar kom ik vandaan, waarom is er geen wereldwijde vrede, zijn er meer bewoonde planeten? Enzovoorts. Ze gaan hun essentie en daaraan gekoppelde  “missie ” voelen en zien en gaan gehoor geven aan de “ innerlijke roep” om voor te gaan, om volledig bewust over de brug in de 5e dimensie en hoger te kunnen komen. 

Eerst gaan dus de alleroudste zielen. Dit gebeurt over de hele wereld. Zij weten en herinneren zich letterlijk door zelfinzicht, zelfstudie, zelfonderzoek, doelgerichte opleidingen en workshops bij (verlichte) Meesters, energetisch therapeuten en spirituele coaches wie ze in essentie zijn, hebben hun trilling daardoor verhoogd in resonantie met de aarde en gaan over de brug naar een hoger bewustzijn: ze vinden de frequentie van en doorgang naar de 5e dimensie of hoger. Zij weten hoe ze hun zelfhelend en zelfgenezend vermogen moeten aanspreken en zetten zichzelf als het ware opnieuw in elkaar. Hun lichamen (ieder mens heeft er vier!) en hun DNA hebben zich ondertussen ook aangepast. Ze zijn klaar om anderen de weg te wijzen. Dat heet zelfrealisatie. Je realiseert je wie je in wezen bent, gaat je herinneren en worden wie je écht bent, en gaat ernaar leven. Dat je bijvoorbeeld niet je lichaam bent maar een ziel die bewust gekozen heeft om een lichaam in te gaan (te incarneren) en te ervaren en te leren waarvoor je nu hier op aarde bent, en nog veel en veel meer. Dit alles gebeurt in de tijd waarin we specifiek nu leven. De aarde is aan het ascenderen en de mens is aan het volgen. Of je dit wel of niet gelooft doet er niet toe: het is al een tijdje aan de gang en iedereen gaat uiteindelijk mee (in dit leven of een volgend leven). Zolang je alleen in de 3e dimensie leeft, alleen leeft vanuit je mentale deel, “slaap” je, maar op een x-moment wordt ook jij “wakker” of “ontwaak” je. En dan ervaar je twee ingrediënten als brandstof voor het “wakker blijven”: verlangen en nieuwsgierigheid, gekoppeld aan een voelbare innerlijke bereidheid om hoe dan ook meer hierover te weten en te leren. Uiteraard kies je voor dit pad uit vrije wil. De vrije wil is heilig.

Je innerlijke reis is dus begonnen. Een reis naar een blijvend hoger bewustzijn, waarin je je bevrijdt van al je karmische ballast, angsten, slachtofferschap, tekorten en nog ontzettend veel meer. Je voelt je vrij, autonoom, leeft in overvloed en voelt je in- en in gelukkig. Je bent weer verbonden met “thuis”, met de bron. Met de plek waar je ooit uit een ver, ver verleden vandaan bent gekomen. Dit is een super beknopte uitleg. Ik ben mij ervan bewust dat elke term weer heel veel vragen oproept. Ga dus op zoek. Vind de weg. Vind de mensen (energetisch therapeuten/bewustzijnscoaches/spirituele (be)geleiders) die jou zijn voorgegaan, die helder zien en weten wat er aan het gebeuren is. Verrijk en vergroot je kennis op manieren die bij jou passen en boor je eigen-wijsheid aan.

In een volgend blog schrijf ik over de grote verschillen tussen de 3e en de 5e  dimensie en wat er met je gebeurd als je (vaak onwetend en ongemerkt) op de brug in de 4e dimensie bent belandt.

Geschreven door Mirjam Ros, Energetische Praktijk TransformatiePad .

Heb jij een andere visie op de onderwerpen van mijn blogs? Neem dan mee wat voor jou werkt en laat de rest bij mij.