Voel je comfortabel in je hooggevoelig lijf! 

In dit artikel geef ik je verrassende uitleg en toelichting waarom je hooggevoelig bent en waar dit nu eigenlijk écht om draait.

hsp (high sensitive person) zijn is hét nieuwe bewustzijn voor de (nieuwe) tijd waarin we specifiek nu leven.
Het betekent letterlijk héél gevoelig zijn, maar waarvoor eigenlijk? Waarom komen steeds meer mensen er achter dat ze (hoog)sensitief zijn? Waarom zijn veel hsp-ers reader en/of healer, spiritueel begeleider of (energetisch) therapeut, coach of counseler? Of alles tegelijk? En waarom worden er juist nu zoveel kinderen geboren met dit ´kenmerk´?

Dat komt omdat

ons bewustzijn is geëvolueerd! We zijn gewoon niet meer wie we 100 of 60 of 30 jaar geleden waren. We zijn gegroeid en ons bewustzijn is dat ook. 
Intuïtievelingen hebben een bewustzijn dat van nature al lichter en ruimer is.
Met lichter of meer licht wordt bedoeld: meer (ruimer/hoger) bewustzijn, een verhoogde trilling en hogere (spirituele) kennis. Dat hogere bewustzijn kan nog een poosje in slaapmodus verkeren, maar op een X-moment wordt het wakker en bewuster. Je bent bedoeld om eerder te ontwaken! Meestal tijdens een persoonlijke emotionele crisis (want pas dan ben je bereid te luisteren!).

Licht = bewustzijn = kennis

Dat “licht”, die kennis, dat bewustzijn, is uit de hogere (voor velen nog ongeziene) wereld (hemel) met je geboorte meegenomen naar de aarde, met de bedoeling dat “licht”, dat bewustzijn, die kennis, die kwaliteiten te gaan verspreiden als je daaraan toe bent.
Je antennes staan intrinsiek al fijngevoeliger afgesteld. En dat heeft een reden. Want met dit bewustzijn kun je je de weg terug naar “huis”, naar je oorsprong, naar je Bron gemakkelijker herinneren en terug vinden. En die herinneringen zijn nodig om onze planeet met alles wat erop en erin leeft naar een hoger niveau te brengen, lees: naar een hogere dimensie te laten overgaan.
Ofwel: de aarde en al haar bewoners maken momenteel een gigastap omhoog in evolutie. Werkelijk een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de aarde en alles wat erop leeft, en op een manier die zelfs hartstikke nieuw is in het uiversum! 

lees alles over deze evolutionaire megastap in blog 1: https://transformatiepad.nl/transformatie/deze-transformatie-is-in-jou-en-in-de-hele-wereld-gaande/

Ascensie

Dat heet ascensie. En daar is iedereen nu, bewust of onbewust, stromend of struikelend, mee bezig.
De hooggevoeligen hebben als overkoepelende taak/missie zich dit (eerder) te herinneren om daarna hun kennis en inzichten en talenten met de wereld te delen.
En nee, dat hoeft niet persé (in dit leven), want je hebt een vrije wil en die vrije wil is heilig en die zal te allen tijde door de hogere werelden worden gerespecteerd.
Je hebt een keuze, je bent helemaal niets verplicht en er rust geen enkel oordeel op. Ik geef je hier wel mee dat je niet alleen bent, nooit, en dat vele hooggevoelige/oude zielen dit al weten en bewust bezig zijn met opklimming naar een hoger, groter, ruimer en lichter bewustzijn, ofwel zelfrealisatie. 

Andere bedrading

Jij bent niet voor niets zo gevoelig en zo anders aan de binnenkant bedraad. Die fijnbesnaarde bedrading heeft een functie, namelijk dat jij je gemakkelijker zal kunnen herinneren wie je bent, waar je vandaan komt en wat je hier in deze specifieke tijd op aarde te doen hebt. Je fysieke lichaam wordt “omgebouwd”  om te evolueren. 

Jij bent, met je hoogsensitieve aard, zo “gemaakt” omdat je daarvoor gekozen hebt. Je hebt gekozen om in een lichaam te gaan wonen met specifiek déze kenmerken, in specifiek déze bijzondere tijd. Zodat jij, op de juiste kosmische timing, “wakker” gemaakt wordt en de innerlijke weg gaat lopen die je zal brengen waar je moet zijn. Om eerst jezelf en vervolgens de aarde en de mensheid te “helpen” met deze transformatie en overgang. Op een manier die helemaal bij jou past!

Keuze

Intuïtief gevoelig kun je zijn vanuit wat je maar wilt zijn. Vanuit je rol als vader of moeder, als wijze opa of oma, als coach of therapeut, als bakker, als slager, als magazijnbeheerder, als krantenbezorger, als student of als politie-agent, als arts of als pottenbakker, als spiritueel begeleider……………..het wàt en wààr maakt niet uit………………als jij maar helemaal kunt zijn wie je in essentie écht bent! Want vanuit je échte ik, vanuit je ware zelf, straal jij je gaven en kwaliteiten moeiteloos en met plezier uit naar de wereld om je heen.

Iedereen met een verhoogd intuïtief bewustzijn is een belangrijke schakel in een groot (r)evolutionair proces. Jij zal sneller gaan begrijpen waar de planeet Aarde en alles wat erop leeft mee bezig is.
En da’s niet bepaald een klein bericht!
Je bent namelijk níet je lichaam……..je bent een ziel die een lichaam ín is gegaan om er op aarde in te kunnen leven. Zie het als een voertuig waar je in zit. Want om te leven als mens op aarde heb je nu eenmaal en stoffelijk lichaam nodig. Het tegenovergestelde is een etherisch of lichtllichaam, waar je als het ware dwars doorheen kunt kijken. 

Er zijn altijd al mensen op aarde geweest die vanuit een hoger en ruimer bewustzijn konden denken en leven, waarvan Jezus (Yeshua) één van de belangrijksten is, maar denk ook aan Martin Luther King, Gandhi, Einstein. Zij, en vele andere belangrijke Groten der aarde, hebben dit “pad omhoog” al een stuk gelopen en gebaand.

Er worden ook steeds meer gevoelige kinderen geboren, omdat de tijd daarvoor is aangebroken. En we herkennen en erkennen dat ook steeds meer. Omdat er een groter en hoger plan is, een oorspronkelijke blauwdruk, dat te maken heeft met de evolutie van onze planeet en alles wat zich daar in en op bevindt.
Overigens is niet iedereen hetzelfde en daarom zijn er ook gradaties in (hoog)bewustzijn. De ene mens beleeft zijn hooggevoeligheid veel heftiger en intenser dan de andere mens.

Als hsp-er

heb je dus een heel gevoelig bewustzijn. Je beleeft alles veel intenser, veel diepgaander, van binnen en van buiten. Alles komt gewoon heftiger binnen. Je hebt levendige dromen en fantasieën, hebt moeite met veranderingen, ziet details die anderen niet opmerken en hebt vaak aan een half woord genoeg. Je bent intuïtief heel sterk, kan goed in beelden denken en hebt een olifantengeheugen. Je hebt vooral het gevoel niet aan te sluiten bij de “gewone” wereld, dat je veel en te vaak iets moet presteren, iets moet doen wat je eigenlijk niet wilt of niet kan. Je voelt dat het niet klopt, maar blijft je aanpassen om zo goed mogelijk aan de sociale wenselijkheid te kunnen blijven voldoen. Omdat je vaak denkt het niet goed of niet goed genoeg te doen, ben je heel perfectionistisch,  zodat het de kansen op reacties of op- en aanmerkingen verkleind. 

Je hebt daardoor vaak gevoelens van angst en onveiligheid. En onbegrijpelijke of misplaatste schuld- en schaamtegevoelens zijn je ook niet onbekend, vaak ook nog vergezeld van een omgeving die jouw belevingswereld geheel of gedeeltelijk niet begrijpt. Dat kan betekenen dat je je van tijd tot tijd gaat inhouden, wilt terugtrekken of onderduiken, omdat het too much is, te veel van het goede. Je raakt gemakkelijk overprikkeld, voelt een overspanning in je hele lijf dat tot een burn-out of depressie kan leiden. Je begint van binnen en van buiten vast te lopen. En wààr je dan ook bent, je wilt gewoon wég. Je wilt alleen zijn, tot rust komen, geen geluid horen, met uitzondering van het geluid van de stilte.

Antennes

Je antennes staan gewoon voortdurend heel gevoelig afgesteld. Je zit met je bewustzijn veel in je hoofd, zoekt mentale verklaringen, laat je verleiden te veel mee te gaan in negatieve gedachtenriedels en je ervaart je gevoeligheid meer als een last dan als een lust. Ik benoem hier ook nog de energieën die je ongemerkt oppikt van je familie, vrienden, je studiegenoten, in winkels etc. Maar de beïnvloeding van de aarde, de zon, de maan en planetaire verhoudingen kun je ook rustig meenemen.
Ik kan dit lijstje nog met heel veel meer tekst aanvullen, maar op internet en via boeken is daar al heel veel over te horen en te lezen. 

Tis de bedoeling

dat jij gaat snappen waarom je zo bent geboren, waarom je met deze gaven naar de aarde bent gekomen. Want als jij gaat inzien dat je hooggevoeligheid een kwaliteit is, een krachtig stuk gereedschap voor (spirituele) ontwikkeling die nodig is voor je eigen bewustzijnsverhoging, heb je de eerste stap van slachtofferschap naar Meesterschap gezet.

Want……..

-Je bent heel uniek en uiterst waardevol!
-Je voelt haarfijn situaties en mensen aan en kan daarop ook haarfijn anticiperen.
-Je voelt het ook als er iets niet klopt of als er geen waarheid gesproken wordt.
-Je ervaart gevoelens van liefde, blijheid en dankbaarheid ook heel intens.
-Je hebt en voelt een grote liefde en verbinding voor en met dieren en de natuur, maar ook de schoonheid van oceanen en het heelal ontgaan je veelal niet.
-Je kunt je snel inleven in anderen, waardoor die zich door jou gezien en begrepen voelen.
-Je hebt een krachtig intuïtief bewustzijn, waardoor je van nature veel ontvankelijker bent voor kwaliteiten als helderzien, helderhoren, heldervoelen etc.

Noot: veel hsp-er hebben overigens al heldere belevingen en intuitieve ervaringen, maar zijn er huiverig voor of weten er niet goed mee om te gaan.

-Je bent eerder in staat de transformatie van de 3e, via de 4e naar de 5e dimensie te begrijpen en de juiste stappen en keuzes daarin te maken.
-hsp-ers zien, beleven en ervaren alles op een diepere en intensere manier.  
-Je hebt lief met heel je hart 
-Je bent vindingrijk en innovatief. Hebt een groot oplossend vermogen, omdat je van nature al breder en ruimer kijkt.
-Je denkt vaak vernieuwend en anders, met verrassende nieuwe inzichten en oplossingen.
-Hsp-ers zijn vaak toegerust met goede taal- en andere communicatieve vaardigheden.
En nog veel meer.

Al deze kwaliteiten en gaven hou je vaak “binnenboord”, omdat je “de boel” niet vertrouwt, omdat je de wereld niet vertrouwt, omdat je jezelf al helemaal niet vertrouwt en omdat je angst voor afwijzing en buitensluiting (onevenredig) groot is.

Je mist een OERvertrouwen en een OERveiligheid, en dat klopt, want dat is ooit in een heel ver verleden enorm beschadigd en gewond geraakt. 

De ondermijnende en stagnerende eigenschappen in de laatste 2 alinea’s vinden overigens hun oorsprong in Atlantis en is onze grootste karmische erfenis. Hier is heel veel over bekend en ik kan jou er  veel over vertellen en uitleggen. 

Je innerlijke stem

Wellicht wist je het nog niet of was je je er niet eerder van bewust, maar je ziel spreekt via je lichaam direct tot jou. Als er nog te veel (mentale) ruis op de lijn is, waardoor de innerlijke stem van je ziel wordt overstemd en jij niet luistert, gaat de ziel het lichaam aanspreken.

Om je wakker te porren, door elkaar te schudden, je te laten schrikken, je bewust te maken, je te laten beseffen en te laten voelen dat de kérn van dat wat zich aandient, niet op hetzelfde oppervlakteniveau te vinden is, maar veel dieper ligt.

En als je het inzicht van die kern tot je kunt nemen, weet vast te pakken, weet te begrijpen, gaat er innerlijk immens veel verschuiven. Je hele gevoelsbeleving en blikveld worden in een ander, hoger perspectief geplaatst. Je gaat je leven en (huidige) mentale, fysieke en emotionele problemen vanuit een heel andere aanvliegroute benaderen en beleven. En dat heeft weer een mega effect op je uiterlijke wereld. Alsof er een hele nieuwe nog onbekende rij dominostenen wordt aangeraakt.
Want reken maar dat alles verandert als jij gaat begrijpen wat er onderhuids écht speelt.
En waarom jij zo gevoelig geboren bent.

Dé uitweg naar zelfbevrijding……

ligt dus aan je eigen binnenkant! Daar waar jij denkt van binnen gevangen te zitten, daar waar jij innerlijk panikeert, daar ligt ook de sleutel naar innerlijke en uiterlijke vrijheid.
Juist door je ingebouwde (hoog)gevoeligheid kan de stem van jouw ziel en die van je Hoger Zelf je eerder bereiken.
Zodat je de antwoorden op al je levensvragen zélf kunt gaan horen.
Zodat je je eigen wegwijzer wordt naar vrijheid, naar innerlijke kracht, naar blijvend geluk en ware autonomie. 

Zo kom je op die weg

Zoek de stilte op. Leer mediteren en helemaal stil te vallen. Zittend of liggend, wat jij prettig vindt. Trek je bewustzijn naar binnen, dwz breng je aandacht en focus naar de binnenkant van je lichaam  en met name naar je buik. Sluit je ogen en concentreer je volledig op je ademhaling. Een ademhaling die helemaal diep naar je buik gaat. Leg je handen maar op je onderbuik en adem daar naartoe. Doe dit gewoon een poosje, net zo lang tot je er een zekere mate van rust en comfort bij voelt. Net zo lang totdat je ademhaling je een vredig en harmonieus gevoel geeft. En precies hier, in dat vredige “niets” ligt jouw sleutel.

Deze plek wacht op jou. Hier begint de reis naar wie jij werkelijk bent. Je hoeft hier niets te “doen”. Gewoon blijven waar je bent en in stilte opmerken en aanvaarden wat zich hier aandient. Dat zullen in het begin allerlei gevoelens van ongemak zijn, zoals bijvoorbeeld angst, verdriet, wanhoop of boosheid, Gevoelens die we al eonen lang inslikken, weg stoppen of weg redeneren. Als jij deze gevoelens er gewoon laat zijn en ze met je volle aandacht volgt in je lijf (hé nu voel ik angst in mijn borstvlak / oohh nu voel ik woede in mijn strot / nu ervaar ik eenzaamheid in mijn hart enz), zullen deze energieën omgezet gaan worden in licht en ruimte. Omdat je deze benauwende en ingeblikte gevoelens er eindelijk laat zijn! Omdat je ze erkent, accepteert en er ruimte aan geeft. Je hebt je zelfhelende en zelfgenezende delen in werking gesteld. Er vinden grote interne opschonende energie-verschuivingen plaats, die zijn uitwerking niet missen. 

Je wordt transparant en zelfrefelectief en laat je verder leiden door je hooggevoeligheid. Het doel is dat je je als het ware van binnenuit zuivert en uitdeukt, waardoor jij gaat stralen en eindelijk wordt wie je écht bent! Als jij wilt weten wie je werkelijk bent en door je donkere delen en schaduwen durft te gaan, (door de stukken die je van jezelf niet zo leuk vindt of waar je tegenop ziet), word je energie steeds schoner en de reis alleen maar mooier! Een wonderbaarlijke innerlijke reis waarin je je eigen plek in de kosmos, je eigen “thuis”, zal ontdekken, zal zien en ervaren. 

Dus word wakker!

Of nog wakkerder en zet je klachten om in krachten!  
Door je focus te verleggen naar de diepere betekenis van jouw leven op aarde, kun je je héél comfortabel gaan voelen in je lijf, met al zijn gevoelige en heldere talenten, kwaliteiten en gaven. 
Breng hoofd, hart en buik op één lijn. Word bekent met dat nog onbekende deel van jou. Door je kwetsbaar op te stellen en je mee te laten voeren door de energieën van deze nieuwe tijd, komt je kracht juist naar voren. 
Blijf jezelf eren en respecteren, met alles wat je nu bent en doet. Het is goed. Je komt er heus!  Ga beseffen dat je hooggevoeligheid een zegen is en een perfecte tool om jezelf omhoog te tillen.

Je bent je eigen leer- en heelMeester!

Geschreven door Mirjam Ros, hsp-er met ontwikkelde heldere gaven en praktiserend in eigen Energetische Praktijk TransformatiePad.

Heb jij een andere visie op de onderwerpen van mijn blogs? Neem dan mee wat voor jou werkt en laat de rest bij mij.